Giảng viên: giao duc 24

Giới thiệu:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  1. Hiểu bản chất và trả lời được một cách cụ thể các câu hỏi: Năng lực là gì?Tại sao phải dạy học theo định hướng phát triển năng lực? Trong dạy học, cần hình thành và phát triển cho HS những năng lực nào?...Phân biệt rõ ràng Dạy học tiếp cận nội dung và Dạy học tiếp cận năng lực để có được định hướng cụ thể trong việc soạn giáo án.
  2. Đóng vai HS để trải nghiệm, hiểu sâu sắc thế nào là dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS.
  3. Thành thạo quy trình các bước để tổ chức các hoạt động học tập tích cực nhằm hình thành và phát triển năng lực cho HS.
  4. Khám phá Bộ công cụ đánh giá hoạt động học tập được thiết kế bởi các chuyên gia quốc tế, cho phép đánh giá được bất kì giáo án nào, xem mức độ phát triển các năng lực cho HS của giáo án đó đến đâu...
  5. Phân biệt rõ ràng và lấy được ví dụ minh họa cho các tiêu chí của Đánh giá theo định hướng năng lực so với Đánh giá truyền thống.
  6. Khám phá quy trình đơn giản các bước cụ thể để xây dựng được các câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực (theo dạng câu hỏi Pisa) và có thể xây dựng các câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực đối với môn học mình phụ trách chỉ trong vòng 5 phút

Hình thức học:

Học viên học Online qua website Boiduong.Online kết hợp với hỏi đáp trao đổi qua Zoom 

Khóa học này dành cho ai?

  1. Sinh viên SP
  2. Giáo viên các trường PT