Giảng viên: giao duc 24

Mục tiêu:

Giúp người học có cách thức, biện pháp tư vấn cho tâm lý học sinh độ tuổi vị thành niên trên nền tảng khoa học giáo dục con người nhân văn

Các nội dung chính:

  1. Xác định đặc điểm tâm lý của tập thể lớp; xác định nhu cầu được hỗ trợ TLHĐ của học sinh.
  2. Lập kế hoạch tham vấn  tâm lý học đường  cho học sinh hoặc nhóm học sinh có nhu cầu.

Hình thức học:

Học viên học Online qua website Boiduong.Online kết hợp với hỏi đáp trao đổi qua Zoom 

Khóa học này dành cho ai?

  1. Sinh viên SP
  2. Giáo viên các trường PT