Giảng viên: giao duc 24

Mục tiêu:

Giúp người học cách thức nhận biết tâm lý, hành vi cơ bản của học sinh theo từng lứa tuổi, từ đó đưa ra các giải pháp xử lý, giải quyết các tình huống cụ thể đạt hiệu quả cao

Các nội dung chính:

  1. Quan sát hành vi của học sinh trong lớp học – các dạng hành vi, cách quản lý của giáo viên theo mẫu.
  2. Nhận dạng hành vi của học sinh trong và ngoài lớp học
  3. Phân tích, đánh giá biện pháp quản lí hành vi học sinh của giáo viên trong lớp học.
  4. Đề xuất các biện pháp quản lý hành vi của học sinh trong lớp học

Hình thức học:

Học viên học Online qua website Boiduong.Online kết hợp với hỏi đáp trao đổi qua Zoom 

Khóa học này dành cho ai?

  1. Sinh viên SP
  2. Giáo viên các trường PT