Giảng viên: giao duc 24

Muc tiêu:

 1. Hiểu bản chất  Năng lực; Tại sao phải dạy học theo định hướng phát triển năng lực; 
 2. Biết trong dạy học, cần hình thành và phát triển cho HS những năng lực nào; Phân biệt rõ ràng Dạy học tiếp cận nội dung và Dạy học tiếp cận năng lực để có được định hướng cụ thể trong việc thiết kế kế hoạch dạy học tích cực.

Các nội dung chính:

 1. Quản lý lớp học và kỉ luật tích cực      
  1. Lớp HS của mình khó quản lí? Một số học sinh vô kỉ luật?
  2. Bạn chưa biết nguồn gốc, nguyên nhân của các hiện tượng học sinh vi phạm kỉ luật?
  3. Bạn muốn vận dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm quản lý lớp học hiệu quả và thực hiện kỉ luật học sinh một cách tích cực? 
 2. Thiết kế kế hoạch dạy học và tổ chức dạy học tích cực       
  1. Hiểu rõ bản chất của năng lực học sinh
  2. Phân biệt dạy học truyền thống với dạy học tích cực
  3. Thiết kế kế hoạch dạy học và tổ chức bài học theo hướng dạy học tích cực
 3. Kĩ thuật dạy học tích cực :
  1. Hiểu rõ bản chất của phương pháp, kĩ thuật và hình thức tổ chức dạy học tích cực?
  2. Vận dụng phương pháp, kĩ thuật và hình thức tổ chức dạy học tích cực vào việc dạy học các môn học ở trường tiểu học?  

Hình thức học:

Học viên học Online qua website Boiduong.Online kết hợp với hỏi đáp trao đổi qua Zoom 

Khóa học này dành cho ai?

 1. Sinh viên SP
 2. Giáo viên các trường PT