Giảng viên: giao duc 24

Mục tiêu:

Cung cấp cho giáo viên các kiến thức kỹ năng về kết nối và sử dụng các thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

Các nội dung chính:

  1. Các kiến thức cơ bản trong điện tử và CNTT
  2. Các tiêu chuẩn ghép nối và các loại dây cáp nối, đầu chuyển đổi
  3.  Nguyên tắc cơ bản và các bước thực hiện khi lắp đặt, kết nối, cài đặt, vận hành các thiết bị dạy học
  4. Cách thức ghép nối các thiết bị với máy tính qua cáp chuyển đổi

Hình thức học:

Học viên học Online qua website Boiduong.Online kết hợp với hỏi đáp trao đổi qua Zoom 

Khóa học này dành cho ai?

  1. Sinh viên SP
  2. Giáo viên các trường PT