Giảng viên: giao duc 24

- Khóa học dành cho giáo viên dạy Toán và Khoa học có được kỹ năng giảng dạy bằng ngôn ngữ Tiếng Anh.

- Khóa học cung cấp nguyên tắc cơ bản để soạn giao án, thiết kế bài giảng môn Toán và Khoa học bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

   


Học phí: 2,000,000 vnđ

Để đăng ký học, anh/chị vui lòng chuyển học phí cho giảng viên với các thông tin sau:

Nguyễn Danh Điệp, tài Khoản Số: 21510000442315 Tại ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV), Chi Nhánh Cầu Giấy Việt Nam


Nội dung chuyển tiền: [Email của bạn] + thanh toán học phí khóa 19

Số ĐT hỗ trợ: