Giảng viên: giao duc 24

- Khóa học dành cho giáo viên dạy Tiếng Anh thông qua kiến thức Toán và Khoa học để học tiếng Anh.

- Khóa học giúp cho giáo viên có được kỹ năng, nguyên tắc soạn giao án để dạy Tiếng Anh thông qua kiến thức Toán và Khoa học để tiếng Anh tốt hơn.


Học phí: 1.000.000đ

Để đăng ký học, anh/chị vui lòng chuyển học phí cho giảng viên với các thông tin sau:

Nguyễn Danh Điệp, tài Khoản Số: 21510000442315 Tại ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV), Chi Nhánh Cầu Giấy Việt Nam


Nội dung chuyển tiền: [Email của bạn] + thanh toán học phí khóa 20

Số ĐT hỗ trợ: