Giới thiệu

ThS Lê Nguyên Sinh tốt nghiệp chuyên ngành Tin học khoa Toán Tin trường ĐHSP Hà Nội

Các khóa học của ThS Lê Nguyên Sinh

  1. Hướng dẫn dạy học Online

  2. Lập trình Web với HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap và NodeJs