Giảng viên: ThS Lê Nguyên Sinh

Khóa học Hướng dẫn dạy học Online cung cấp cho giáo viên các kiến thức căn bản về E-Learning, các kỹ năng biên tập học liệu, xây dựng và triển khai các khóa học trên website Bồi dưỡng Online